Maak een afspraak: info@oefentherapie-roermond.nl | 06 - 237 811 25 | Jagerstraat 8, Roermond

Slaapoefentherapie

De dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op de dag. Slecht slapen of slaaptekort werkt door op het dagelijks functioneren. Daarnaast beïnvloeden gevoel, denken, handelen en omgeving de nachtrust. Een slaapprobleem is daardoor een 24-uurs probleem. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Slaapoefentherapie

Slapeloosheid heeft een groot gedragsmatig component. Een oefentherapeut helpt door middel van bewustwording en gedragsverandering. Oefentherapeuten behandelen slaapproblemen als onderdeel van het dagelijks functioneren en andere klachten die overdag een rol spelen.

Verwijsdiagnoses:

 • Inslaapproblemen 
 • Doorslaapproblemen 
 • Te vroeg wakker worden 
 • Nachtelijk piekeren 
 • Stress 
 • Pijn 
 • Postoperatieve slaapproblemen 
 • Concentratieproblemen 

Slaapoefentherapie bij kinderen

Zeker 30% van alle slaapproblemen komt voor in de leeftijd tussen 0-18 jaar. Wanneer de slaapproblemen langere tijd aanhouden en overdag nadelige gevolgen hebben voor het kind en/of de ouders is het zinvol hiervoor hulp te vragen. Kinder-slaapoefentherapeuten behandelen het slaapprobleem als onderdeel van het dagelijks functioneren van zowel de ouders als het kind.

Signalen bij kinderen die een slaapprobleem als onderliggende factor kunnen hebben: 

 • Vermoeidheidsklachten 
 • Veel huilen 
 • Gedragsproblemen 
 • Opvliegendheid 
 • Ongeremdheid 
 • Concentratieproblemen 
 • Verminderde leerprestaties 
 • Sombere gedachten 
 • Angst 
 • Depressie 
 • Verminderde weerstand 
 • Hoofdpijn 
Maak een afspraak

Neem contact op

Antonie Corbeij
Jagerstraat 8
6042 KA Roermond

06 - 237 811 25
info@oefentherapie-roermond.nl