Maak een afspraak: info@oefentherapie-roermond.nl | 06 - 237 811 25 | Jagerstraat 8, Roermond

Kinderoefentherapie

De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De kinderoefentherapeut observeert, onderzoekt, behandelt en geeft advies. Wanneer er een vermoeden bestaat dat er een motorisch probleem is, wordt er allereerst een motorisch onderzoek gedaan om inzicht te krijgen van de motoriek van het kind.

Op basis van de uitkomsten daarvan stelt de kinderoefentherapeut een behandelplan op, zo nodig in overleg met andere disciplines.

De volgende onderdelen worden bekeken:

 • Het evenwicht 
 • De grove motoriek 
 • Oog-/handcoördinatie 
 • Fijne motoriek 
 • Lichaamsschema 
 • Tijd-/ruimte-oriëntatie 
 • Houding en beweging 

De behandeling
De kinderoefentherapeut werkt altijd op basis van een behandelplan. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het richt zich vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek. Gefaseerd wordt gewerkt aan spieren en evenwicht, aan de grove en aan de fijne motoriek. Het doel van de behandeling is het vergoten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. In vrolijke, lichte oefenruimtes en met behulp van speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.

Enkele signalen voor een mogelijk motorisch probleem:

 • Vaak vallen en struikelen 
 • Moeite met leren fietsen 
 • Onhandigheid 
 • Moeite met leren zwemmen 
 • Schrijfproblemen 
 • Angst om te bewegen 
 • Teveel bewegen (hyperactiviteit) 
 • Te weinig bewegen 
 • Geen plezier in bewegen 
Maak een afspraak

Neem contact op

Antonie Corbeij
Jagerstraat 8
6042 KA Roermond

06 - 237 811 25
info@oefentherapie-roermond.nl