Jagerstraat 8, Roermond | 06 - 237 811 25 | info@oefentherapie-roermond.nl
Oefentherapie Cesar

Basisgedachte
Mensen lopen, gaan zitten, staan op. Mensen bukken, tillen, springen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Al dat bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Maar.... niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam.

De basisgedachte van de oefentherapie Cesar is:

  • dat er een optimaal houdings- en bewegingspatroon is aan te wijzen en...
  • dat iedereen goede houdings- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces

Bewegingen worden 'goed' genoemd als o.a. spieren daarbij op hun best samenwerken en de gewrichten op de juiste manier worden belast. Beiden worden op deze manier minimaal belast wat een maximaal fysiek rendement oplevert.

Doel
Het doel is de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van ieders - strikt persoonlijke - bewegingsmogelijkheden en rekening houdend met de bepaalde situatie waarin een ieder zich bevindt (leef- en beroepsomstandigheden).

Werkwijze
De oefentherapeut Cesar stelt een op de persoon gericht behandelingsplan op, dat bestaat uit een zorgvuldige keuze van oefeningen.
Als uitgangspunten voor dit behandelingsplan gelden:

  • de diagnose van de arts
  • het onderzoek door de oefentherapeut Cesar
  • de individuele situatie en mogelijkheden van de patiënt
  • het doel van de therapie

De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd, want: een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven. Hierdoor wordt de patiënt verantwoordelijk gesteld voor zijn klachtenbeeld. Resultaat daarvan is doorgaans een effectievere en gezondere manier van bewegen, afhankelijk van het individuele doel van de therapie.

De oefentherapie Cesar wordt gegeven in de praktijkruimte van de oefentherapeut, of -indien noodzakelijk- ten huize van de patiënt. Elke behandeling duurt circa 30 minuten en is individueel.