Jagerstraat 8, Roermond | 06 - 237 811 25 | info@oefentherapie-roermond.nl
Klachtenregeling

Klachtenregeling oefentherapie Cesar / Mensendieck
U bent onder behandeling -of u bent onder behandeling geweest- van een oefentherapeut. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen.

1. Uw probleem bespreken met uw therapeut
Bespreek eerst uw probleem met uw therapeut. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat hij/zij voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

2. Advies en ondersteuning van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Als u het moeilijk vindt uw therapeut rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) bij u in de buurt. Een IKG kan u informatie geven over uw rechten als patiënt. Een IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van een Regionaal Patiënten/Consumenten Platform, dat weer een onderdeel is van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

3. Beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Misschien wilt u hulp bij het oplossen van het verschil van mening met uw therapeut. Of u heeft een serieuze klacht en wilt een uitspraak. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Zij bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging waarvan de betreffende therapeut deel uitmaakt. De Klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen. De therapeut is niet verplicht het advies van de Klachtencommissie op te volgen. In het algemeen zal hij of zij dat echter wel doen. Aan de in bovenstaande beschreven klachtenprocedure zijn voor de belanghebbende geen kosten verbonden.

Adressen en telefoonnummers
Voor adressen en telefoonnummers van het IKG bij u in de buurt kunt u informeren bij:

Klachtenopvang Zorg
Telefoon: 0900 24 37 070

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Drs. P.J.W. Schilperoord (secretaris)
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD   Amersfoort
Telefoon: 033 421 61 89

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
Kaap Hoorndreef 54
3563 AV   Utrecht
Telefoon: 030 262 56 27
E-mail: info@vvocm.nl